C_WykazObrotow
Tabelka zawierająca obroty na bazie dokumentów czynszowych

Składnia

C_WykazObrotow(parIDKarty,parKonto,parRokOd,parMcOd,parRokDo,parMcDo,parFiltr)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parKonto

Konto czynszowe

parRokOd, parMcOd

Rok i miesiąc początkowy

parRokDo, parMcDo

Rok i miesiąc końcowy

parFiltr

Parametr nieczynny

zwraca

Tabela obrotów na bazie dokumentów

Opis

Funkcja generuje tabelę obrotów na bazie dokumentów dla danej karty i konta czynszowego.


Przykłady

C_WykazObrotow(KAR:ID_KART,'204-00',AKT:Rok,1,AKT:Rok,AKT:Mc,'')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-