C_wyp_ext_brutto
Wypisuje naliczone składniki dla karty z dokumentów

Składnia

C_wyp_ext_brutto(par24,parZnacznik)

Parametry

par24

2 - ilość i cena 2 miejsca po przecinku

4 - ilość i cena 4 miejsca po przecinku

parZnacznik

0 - niezależne, zaksięgowane,

1 - zależne, zaksięgowane,

2 - wszystkie, zaksięgowane,

3 - niezależne, niezaksięgowane,

4 - zależne, niezaksięgowane,

5 - wszystkie, niezaksięgowane

zwraca

Tabela do pism.

Opis

Funkcja generuje tabelę naliczonych składników aktualnej karty (KAR:ID_KART) w aktualnym roku/miesiącu (AKT:Rok, AKT:Mc).


Przykłady

C_wyp_ext_brutto(2,5)
=> <tabelka>

Zobacz również:

-