CZ_StanFinansowy
Zwraca tabelę stanu kont na dzień

Składnia

CZ_StanFinansowy(parIDKarty,parData,parKonta,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty
Domyślnie KAR:ID_KART.

parData

Data - stan na dzień.

parKonta

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parParametry

ParamString z opcjonalnymi parametrami:
TITLE - tytuł tabeli
RET=TXT - tabela tekstowa

RODZAJ=ODWROCONY - wyliczanie salda początkowego na podstawie dokumentów w stosunku do salda bieżącego miesiąca

TYPDOK=a;b;c - dozwolone typy dokumentów po średniku, brak - wszystkie

FILTR=f(x) - filtr zaawansowany


STYLE, STYLEHEADER, STYLEROW, STYLESUM - styl odpowiednio tabeli, nagłówka, wiersza, podsumowania


CLASS, CLASSHEADER, CLASSROW, CLASSSUM - klasa css odpowiednio tabeli, nagłówka, wiersza, podsumowania

zwraca

Domyślnie zwraca tabelę stanów kont w formacie HTML. Aby uzyskać tabelę w trybie tekstowym dla czcionki o stałej szerokości, należy ustawić parametr RET=TXT.

Opis

Funkcja zwraca tabelę stanów wybranych kont na dzień dla karty czynszowej.


Przykłady

CZ_StanFinansowy(KAR:ID_KART,GLO:DataAkt,'200-00,203-00','TITLE=Stany kont|RET=TXT|TYPDOK=NAL;FV|RODZAJ=ODWROCONY')
=> <tabela>

Zobacz również:

-