KAR_KontaSalda_Tabela
Generuje tabelę sald kont czynszowych dla karty (moduł Czynsze)

Składnia

KAR_KontaSalda_Tabela(parKAR,parKonta,parRok,parMc,parParametry)

Parametry

parKAR

Identyfikator karty czynszowej.

parKonta

Konta czynszowe dzielone znakiem "|". Domyślnie konto podstawowe z karty czynszowej.

parRok, parMc

Rok i miesiąc księgowy, w którym pytamy o konta

parParametry

CALYROK - generuje tabelę na wszystkie miesiące w roku (domyślnie tylko zadany miesiąc)

TITLE = <tytuł> - alternatywny nagłówek tabeli

RET = TXT/HTML - tabela w formacie tekstowym lub HTML (domyślnie HTML)


STYLE, STYLETOPHEADER, STYLEHEADER, STYLEKONTOHEADER, STYLEROW, STYLESUM - style css odpowiednio tabeli, pierwszego nagłówka, nagłówka kolumn, nagłówka konta, wiersza miesiąca, podsumowania (jeśli więcej kont, niż jedno)


CLASS, CLASSTOPHEADER, CLASSHEADER, CLASSKONTOHEADER, CLASSROW, CLASSSUM - jw. klasa css.

zwraca

Tabela sald kont czynszowych karty

Opis

Funkcja generuje tabelę sald kont czynszowych w zadanym miesiącu lub dla całego roku księgowego dla wszystkich zadanych kont.


Przykłady

KAR_KontaSalda_Tabela(KAR:ID_KART,'',AKT:Rok,AKT:Mc,'CALYROK|RET=HTML')
=> <tabela>

Zobacz również:

-