CZ_KontaBankoweNET
Zwraca tabelę kont bankowych lub wirtualnych (moduł Czynsze)

Składnia

CZ_KontaBankoweNET(parIDKarty,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parParametry

DATA - data, na którą obowiązują konta. Domyślnie systemowa TODAY().

RET - zwracany format:

  <pusty> - linie dzielone separatorem,

  TXT - tabela w formie tekstowej,

  HTML - tabela html.

KOLUMNY - dzielone średnikiem ";", domyślnie 'LP;KONTO;BANK;OPIS'

  LP - liczba porządkowa,

  KONTO - sformatowany nr konta,

  BANK - nazwa banku,

  OPIS - opis konta.

ECO - bez szarych teł w nagłówkach tabel html, oszczędność tuszu/tonera.

SEP - separator w trybie RET=<pusty>, domyślnie "|"

zwraca

Tabela kont bankowych z ustawionym znacznikiem "Pokazuj konto online (AdaNET)".

Opis

Funkcja zwraca tabelę kont bankowych, również wirtualnych stosownie do zadanej karty czynszowej. Wyświetlane są tylko konta, które mają zaznaczoną opcję "Pokazuj konto online (AdaNET)".


Przykłady

CZ_KontaBankoweNET(KAR:ID_KART,'KOLUMNY=KONTO,BANK|SEP=<br />')
=> '11  2222 3333  4444 5555 6666 7777, PKO BP<br />12  2323 2323  4545 4545 6767 6767, BPO PK SA'

Zobacz również:

-