C_KontoBankowe
Zwraca konto bankowe lub wirtualne (moduł Czynsze)

Składnia

C_KontoBankowe(parIDKarty,parCo,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

0 - gdy brak karty; wymaga podania ADMG (parParametry)

999999 - gdy brak karty, ale funkcja ma się zachowywać tak, jakby karta była podana (jako admg brane jest Akt:Admg).

parCo

0 - konta dla karty

1 - pierwsze konto

2 - drugie, o ile istnieje

10 - nazwy banków

11 - nazwa pierwszego banku

12 - nazwa drugiego banku

20 - oba konta z opisami

21 - konto 1 + bank

22 - konto 2 + bank

30 - id1|id2

31 - id1

32 - id2

PARAM - paramString z polami: ID1, ID2, KONTO1, KONTO2, OPIS1, OPIS2

parParametry

IDKONTA - wymusza konto o wskazanym ID

ADMG - id admg, konieczne jeżeli nie podano karty (0)

LP - wymusza LP domyślnego konta

NOFORMAT=1 - wyłącza formatowanie konta

zwraca

Konto bankowe - nr lub opis (bank).

Opis

Funkcja zwraca informację o koncie bankowym.


Przykłady

C_KontoBankowe(KAR:ID_KART,'21','')
=> 'PKO BP  11  2222 3333  4444 5555 6666 7777'

Zobacz również:

-