CZD_CzyKorekta
Czy dokument jest dokumentem korygującym (moduł Czynsze)

Składnia

CZD_CzyKorekta(parCZD)

Parametry

parCZD

Identyfikator dokumentu czynszowego. Gdy zerowy, to z bieżącego bufora tabeli.

zwraca

1 jeżeli dokument jest korektą, 0 w przeciwnym wypadku.

Opis

Funkcja służy do sprawdzania, czy dokument jest dokumentem korygującym (paczka typu Korekty).


Przykłady

CZD_CzyKorekta(CZD:ID_CZDOK)
=> 1

Zobacz również:

-