CZD_CzyKorZbi
Czy dokument jest dokumentem korygującym zbiorczym (moduł Czynsze)

Składnia

CZD_CzyKorZbi(parCZD)

Parametry

parCZD

Identyfikator dokumentu czynszowego. Gdy zerowy, to z bieżącego bufora tabeli.

zwraca

1 jeżeli dokument jest korektą zbiorczą, 0 w przeciwnym wypadku.

Opis

Funkcja służy do sprawdzania, czy dokument jest dokumentem korygującym zbiorczym (paczka typu Korekty zbiorcze).


Przykłady

CZD_CzyKorZbi(CZD:ID_CZDOK)
=> 1

Zobacz również:

-