CWI
Alias CechyWar:Interpretuj

Składnia

CWI(parWartosc,parIDC)

Opis

Patrz CechyWar:Interpretuj.


Przykłady

CWI(123.45,'ZAS:Powierzchnia')
=> '123,45'

Zobacz również:

-