CWW
Alias CechyWar:Wartosc

Składnia

CWW(parIDR,parIDC,parData)

Opis

Patrz CechyWar:Wartosc.


Przykłady

CWW(ZAS:ID_ZAS,'ZAS:Powierzchnia',GLO:DataAkt)
=> '123.45'

Zobacz również:

-