CechyWar:Interpretuj
Interpretacja wartości cechy bytu na dzień

Składnia

CechyWar:Interpretuj(parWartosc,parIDC)

Parametry

parWartosc

Wartość zwracana przez funkcję CechyWar:Wartosc

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'ZAS:Powierzchnia'

zwraca

Wynik zależny od właściwości cechy. Wartość może zostać sformatowana, lub id ze słownika zamieniony na tekst.

Opis

Funkcja interpretuje wartość cechy. Występuje również w skróconej formie CWI.

Przykłady

CechyWar:Interpretuj(123.45,'ZAS:Powierzchnia')
=> '123,45'

Zobacz również:

-