AktywnoscCZKarty
Zwraca aktywność karty czynszowej w zadanym okresie

Składnia

AktywnoscCZKarty(parIDKarty,parDataOd,parDataDo,parCo)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parDataOd, parDataDo

Przedział dat

parCo

0 - okres jako stosunek liczby dni aktywnych do wszystkich

1 - liczba dni aktywnych w okresie

zwraca

Wynik zależny od parCo

Opis

Funkcja wylicza liczbę dni, w których karta jest aktywna i następnie zwraca tę liczbę lub jej stosunek do wszystkich dni.


Przykłady

AktywnoscCZKarty(KAR:ID_KART,DATE(1,1,2000),DATE(31,12,2000),1)
=> '123'

Zobacz również:

-