Naliczanie czynszu
Zmienne i funkcje dostępne we wzorach naliczania czynszu (moduł Czynsze)


Naliczanie czynszu


W naliczeniach czynszu, poza globalnie dostępnymi funkcjami, można używać zmiennych i funkcji zdefiniowanych tylko dla tej wąskiej tematyki.


Wszystkie wzory czynszowe wykonywane są w kontekście danego zasobu, karty czynszowej i miesiąca naliczania.


Zmienne

Pola kolejki bieżącego wzoru

Dostęp do pól bieżącego wzoru naliczeniowego.

loq:typ_karty
loq:id_skladnika
loq:kolejnosc
loq:typ_wzoru
loq:wz_miano

loq:wz_ilosc
loq:wz_cena
loq:wz_nazwa
loq:wz_warunek
loq:pkwiu
loq:vat
loq:sposob
loq:wsk_zaleznosci
loq:czy_ignor_daty
loq:zaokraglenie
loq:id_dekl
loq:jak_vat
loq:konto_wn
loq:konto_ma

loq:konto_mavat
loq:s_nazwa
loq:s_nazwa_wyd
loq:s_picture_wyd


Funkcje


DniKarty ()

Dla bieżącej karty i aktualnego miesiąca zwraca liczbę dni aktywności karty.

DniKarty2 (parMcOd, parRokOd, parMcDo, parRokDo)

Dla bieżącej karty zwraca liczbę dni aktywności karty z przedziału miesięcy od parMcOd, parRokOd do parMcDo, parRokDo.---