WKLDok_Agreguj
Suma kwot z dokumentów wkładowych (moduł Wkłady)

Składnia

WKLDok_Agreguj(parIDT,parIDR,parKonto,parDataOd,parDataDo,parStatus,parFlt,parCo)

Parametry

parIDT

Wątek: KTH, ZAS, KAR, OB

parIDR

Identyfikator w wybranym wątku

parKonto

Maski kont dzielone przecinkiem

parDataOd, parDataDo

Data dokumentu od-do

parStatus

(pusty) - wszystkie

0 - niezaksięgowane

1 - zaksięgowane

parFlt

Filtr zaawansowany, wyr.j.Clarion.

parCo

NETTO - kwota netto

VAT - kwota VAT

BRUTTO (lub pusty) - kwota brutto

zwraca

Suma kwot z dokumentów.

Opis

Funkcja zwraca sumę kwot z dokumentów wkładowych.


Przykłady

WKLDok_Agreguj('KTH',KTH:ID_KTH,'801*,802*',0,99999,'','','')
=> '123.45'

Zobacz również:

-