SrednieZuzycieLicznikaZb
Zużycie licznika zbiorczego średnio na dzień (moduł Media)

Składnia

SrednieZuzycieLicznikaZb(parIDWezla,parNrLicznika,parDataOd,parDataDo,parFltOLZ)

Parametry

parIDWezla

Identyfikator węzła

parNrLicznika

Numer licznika zbiorczego

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parFltOLZ

Filtr zaawansowany odczytów liczników zbiorczych

zwraca

Zużycie licznika zbiorczego dzielone przez liczbę dni

Opis

Funkcja służy do wyliczania średniego zużycia licznika zbiorczego na węźle.


Przykłady

SrednieZuzycieLicznikaZb(MEW:IDWezla,'12345678',DATE(1,1,2015),DATE(12,31,2015),'')
=> '12.34'

Zobacz również:

-