SumaZuzycWLicznikachZasEx2
Zużycie sumaryczne liczników indywidualnych na węźle (moduł Media)

Składnia

SumaZuzycWLicznikachZasEx2(parKodW,parTyp,parParametry)

Parametry

parKodW, parTyp

Kod i typ węzła

parParametry

DATAOD, DATADO - okres od-do

FLTZAS - filtr zasobów

FLTLICZ - filtr liczników indywidualnych

SZCZ - 0 metoda zwykła, 1 metoda szczegółowa (patrz FZuzycie_LicznikaBasic)

zwraca

Sumę zużyć liczników indywidualnych

Opis

Funkcja służy do wyliczania zużycia liczników indywidualnych na węźle.


Przykłady

SumaZuzycWLicznikachZasEx2(MEW:KodWezla,MEW:Typ,'DATAOD='&DATE(1,1,2015)&'|DATADO='&DATE(12,31,2015)&'|SZCZ=1')
=> '1234.56'

Zobacz również:

-