STR_USuma
Łączy dwa łańcuchy z znaków pod warunkiem, że jeden nie zawiera się w drugim

Składnia

STR_USuma(parA,parB)

Parametry

parA

Lewy łańcuch znaków

parB

Prawy łańcuch znaków

zwraca

Połączone łańcuchy znaków, lub dłuższy z łańcuchów

Opis

Funkcja do łączenia dwóch ciągów znaków w zadanej kolejności lewy i prawy. W przypadku, gdy jeden z nich zawiera się w drugim (bez względu na kolejność, wielkość liter i białe znaki przed i po), to zwracany jest ten zawierający (dłuższy). Uwaga - funkcja nie usuwa białych znaków z początku i końca parA i parB zwracając wynik!


Przykłady

STR_USuma('Jan','Kowalski')
=> 'JanKowalski'

STR_USuma('Jan','  jakub jan kowalski  ')
=> '  jakub jan kowalski  '

Zobacz również:

-