RTF_RTF2Ascii
Konwersja znaczników natywnych RTF do znaków ascii

Składnia

RTF_RTF2Ascii(parTekst)

Parametry

parTekst

Tekst RTF do konwersji.

zwraca

Tekst z polskimi znakami zamienionymi na znaki Ascii Windows-1250

Opis

Funkcja zwraca skonwertowany ciąg znaków.


Przykłady

RTF_RTF2Ascii('B\'b9czek')
=> 'Bączek'

Zobacz również:

-