ST3_STDK_ZnajdzOstatni
Szuka ostatniego dokumentu (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDK_ZnajdzOstatni(parSTEW,parIgnoruj,parUwzgledniaj,parFiltr)

Parametry

parSTEW

Identyfikator środka trwałego

parIgnoruj

Lista typów dokumentów ignorowanych w formie fromString.

Jeżeli pusta, to nie ignoruje żadnych typów.

parUwzgledniaj

Lista typów dokumentów uwzględnianych w formie fromString.

Jeżeli pusta, to uwzględnia wszystkie typy.

parFiltr

Filtr w języku Clarion

zwraca

ID odnalezionego dokumentu lub zero, gdy brak

Opis

Funkcja szuka ostatniego dokumentu dla zadanego środka trwałego z pominięciem wskazanych typów.


Przykłady

ST3_STDK_ZnajdzOstatni(STEW:ID,'DT|OT','')
=> 123

Zobacz również:

-