ST3_STDK_ZnajdzNastepny
Szuka ostatniego dokumentu (moduł ST3)

Składnia

ST3_STDK_ZnajdzNastepny(parSTEW,parRokMc,parIgnoruj,parUwzgledniaj,parFiltr)

Parametry

parSTEW

Identyfikator środka trwałego

parRokMc

Rok i miesiąc w formie RRRRMM

parIgnoruj

Lista typów dokumentów ignorowanych w formie fromString.

Jeżeli pusta, to nie ignoruje żadnych typów.

parUwzgledniaj

Lista typów dokumentów uwzględnianych w formie fromString.

Jeżeli pusta, to uwzględnia wszystkie typy.

parFiltr

Filtr w języku Clarion

zwraca

ID odnalezionego dokumentu lub zero, gdy brak

Opis

Funkcja szuka następnego dokumentu począwszy od zadanego roku i miesiąca (data dokumentu) dla zadanego środka trwałego z pominięciem wskazanych typów.


Przykłady

ST3_STDK_ZnajdzNastepny(STEW:ID,202001,'DT|OT','')
=> 123

Zobacz również:

-