ST3_Ewidencja_Typ2Txt
Konwersja symbolu typu środka na tekst (moduł ST3)

Składnia

ST3_Ewidencja_Typ2Txt(parTyp)

Parametry

parTyp

Typ środka: S, P, W lub I

zwraca

Tekstowy odpowiednik

Opis

Funkcja zamienia symbol typu środka na tekst.


Przykłady

ST3_Ewidencja_Typ2Txt('S')
=> 'Środek Trwały'

Zobacz również:

-