ST3_ID2NrInw
Konwersja id STEW na nr inwentarzowy (moduł ST3)

Składnia

ST3_ID2NrInw(parSTEW)

Parametry

parSTEW

Identyfikator STEW

zwraca

Numer inwentarzowy

Opis

Funkcja zamienia identyfikator środka trwałego ID STEW na numer inwentarzowy.


Przykłady

ST3_ID2NrInw(234)
=> 'S-0123'

Zobacz również:

-