Raty
Generowanie rat

Składnia

Raty(parParametry)

Parametry

parParametry

ParamString. Ustawienia do generowania rat. Obsługiwane parametry: DATAOD, DATADO, ILERAT, CYKL, KWOTARATY, KWOTARAZEM.

zwraca

ParamString: Dzień1=Kwota1|Dzień2=Kwota2|...

Opis

Funkcja służy generowaniu rat na podstawie zadanych warunków brzegowych. Spośród zadanych parametrów możliwe są następujące kombinacje: muszą być zadane 3 spośród 4 parametrów (DATAOD, DATADO, ILERAT, CYKL) oraz 1 z 2 (KWOTARATY, KWOTARAZEM). Inna kombinacja spowoduje wygenerowanie komunikatu o niewłaściwych parametrach.

Uwaga! - funkcja automatycznie pomija dni weekendowe (soboty i niedziele) - w takim przypadku rata generowana jest na pierwszy pracujący dzień po dniu wolnym od pracy.


DATAOD

Data pierwszej raty, numeryczna.

DATADO

Data ostatniej raty, numeryczna.

ILERAT

Liczba rat, liczba naturalna.

CYKL

Częstotliwość rat, patrz Cykl2Dni.

KWOTARATY

Kwota jednej raty, liczba z dwoma miejscami po kropce.

KWOTARAZEM

Kwota sumy rat, liczba z dwoma miejscami po kropce.Przykłady

Raty('DATAOD=70000|DATADO=70030|ILERAT=3|KWOTARATY=100')
=> 70000=100|70015=100|70030=100

Zobacz również:

-