Cykl2Dni
Wylicza liczbę dni w kolejnej iteracji dla zadanej częstotliwości

Składnia

Cykl2Dni(parCykl,parIteracja,parDataOd)

Parametry

parCykl

Zadana częstotliwość:
0 - brak, 1-999 - zadana liczba,
+1000 - dni,
+2000 - miesięcy,
+3000 - lat.
Np. "2003" oznacza "co 3 miesiące".

parIteracja

Która z kolei N-ta iteracja, 0 lub wyższa liczba całkowita.

parDataOd

Data początkowa. Istotna do poprawnego traktowania dat w związku z występowaniem lat przestępnych.

zwraca

Liczba dni, jaką należy dodać do daty początkowej, aby otrzymać N-tą iterację (np. datę N-tej raty).

Opis

Funkcja służy wyliczaniu liczby dni w zależności od zadanych kryteriów.


Przykłady

Cykl2Dni(1003,3,70000)
=> 70009

Zobacz również:

-