RTF_Ascii2RTF
Konwersja znaków ascii do znaczników natywnych z RTF

Składnia

RTF_Ascii2RTF(parTekst)

Parametry

parTekst

Tekst ASCII do konwersji.

zwraca

Tekst z polskimi znakami zamienionymi na znaczniki natywne RTF

Opis

Funkcja zwraca skonwertowany ciąg znaków.


Przykłady

RTF_Ascii2RTF('Bączek')
=> 'B\'b9czek'

Zobacz również:

-