PrzydzialyDlaKth
Wyświetla dialog przeglądania przydziałów dla wybranego kontrahenta (moduł DCM)

Składnia

PrzydzialyDlaKth(parKth,parData,parParametry)

Parametry

parKth

Identyfikator kontrahenta

parData

Data na dzień

parParametry

Parametry opcjonalne:

KAR=n - id karty czynszowej.

zwraca

Pusty ciąg znaków.

Opis

Funkcja wyświetla okno dialogowe przeglądu przydziałów wskazanego kontrahenta.


Przykłady

PrzydzialyDlaKth(KTH:ID_KTH,GLO:DataAkt,'')
=> ''

Zobacz również:

-