PrzydzialyDlaZasobu
Wyświetla dialog przeglądania przydziałów dla wybranego zasobu (moduł DCM)

Składnia

PrzydzialyDlaZasobu(parZas,parData,parParametry)

Parametry

parZas

Identyfikator zasobu

parData

Data na dzień

parParametry

Parametry opcjonalne:

KAR=n - id karty czynszowej.

zwraca

Pusty ciąg znaków.

Opis

Funkcja wyświetla okno dialogowe przeglądu przydziałów wskazanego zasobu.


Przykłady

PrzydzialyDlaZasobu(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt,'')
=> ''

Zobacz również:

-