Powierzchnia
Zwraca powierzchnię zasobu (moduł DCM)

Składnia

Powierzchnia(parIDZasobu,parData)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość powierzchni zasobu.

Opis

Funkcja zwraca wartość powierzchni zasobu. Jeżeli określony jest parametr globalny DCM_POWIERZCHNIA, wynik jest sumą pól zasobu wymienionych w parametrze, w przeciwnym razie wynik stanowi pole zasobu Zas:powierzchnia.


Przykłady

Powierzchnia(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt)
=> '55.55'

Zobacz również:

-