PowPrzynalezna
Zwraca powierzchnię przynależną zasobu (moduł DCM)

Składnia

PowPrzynalezna(parIDZasobu,parData)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość powierzchni przynależnej zasobu.

Opis

Funkcja zwraca wartość powierzchni przynależnej zasobu. Jeżeli określony jest parametr globalny DCM_POWIERZ_PRZY, wynik jest sumą pól zasobu wymienionych w parametrze, w przeciwnym razie wynik stanowi pole zasobu Zas:powierzchnia_przynalezna.


Przykłady

PowPrzynalezna(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt)
=> '25.55'

Zobacz również:

-