NazwaWezla
Dla podanego ID węzła zwraca nazwę (moduł Media)

Składnia

NazwaWezla(parIDWezla)

Parametry

parIDWezla

Identyfikator węzła

zwraca

Nazwa węzła składająca się z kodu i opisu.

Opis

Funkcja zwraca nazwę podanego węzła.


Przykłady

NazwaWezla(MEW:IDWezla)
=> '01-001 Kościuszki 15'

Zobacz również:

-