NRR_Z_RokMc
Nowe rozliczenia roczne, zbiorcze. (moduł Czynsze RR)

Składnia

NRR_Z_RokMc(parRokOd,parMcOd,parRokDo,parMcDo,parKO)

Parametry

parRokOd, parMcOd

Rok i miesiąc początkowy

parRokDo, parMcDo

Rok i miesiąc końcowy

parKO

Wybór predefiniowanego wywołania NRR_Z:

A - wywołanie dla trybu wg admg (kar:id_admg), kolumny M, sumy S, LEWO, BEZ_ZER

O - wywołanie dla trybu wg obiektów (ob:id_ob), kolumny M, sumy S, LEWO, BEZ_ZER

zwraca

Wynik zależny od parametrów - tabela lub wartość.

Opis

Funkcja zwraca tabelę rozliczeń rocznych wybranego trybu dla wybranego elementu trybu lub wybraną wartość z rozliczenia.


Przykłady

NRR_Z_RokMc(2015,1,2015,12,'A')
=> <tabelka rozliczenia rocznego indywidualnego>

Zobacz również:

-