NIPKth
Zwraca NIP kontrahenta

Składnia

NIPKth(parIDKth,parParametry)

Parametry

parIDKth

Identyfikator kontrahenta

parParametry

Opcjonalnie:

UE - wymuszenie dodania przedrostka określającego państwo.

W przypadku, gdy przedrostek nie jest określony, wstawiane jest PL.

zwraca

NIP kontrahenta.

Opis

Funkcja zwraca NIP kontrahenta. Jeżeli wypełniono kod kraju, zwraca również ten kod. Jeżeli NIP dotyczy innego kraju niż Polska, to automatycznie dodawany jest wprowadzony przedrostek. Opcjonalnie można wymusić przedrostek parametrem UE.


Przykłady

NIPKth(KTH:ID_KTH)
=> 'PL1234567890'

Zobacz również:

-