Notatki_Daj
Zwraca wybrane notatki

Składnia

Notatki_Daj(parIDT,parIDR,parDataOd,parDataDo,parGrupy,parFiltr,parSort,parEval,parParametry)

Parametry

parIDT, parIDR

Identyfikator tabeli i rekordu

parDataOd, parDataDo

Zakres dat, opcjonalny

parGrupy

Lista grup do uwzględnienia (NOT:Grupa) w formie fromString, opcjonalne.

Uwaga! Grupa "UDO" - informacje o udostępnianiu danych osobowych.

parFiltr

Filtr zaawansowany, opcjonalny.

parSort

Wyrażenie do sortowania notatek, domyślnie wg NOT:Data malejąco.

parEval

Wyrażenie do zwracanej treści notatki, domyślnie NOT:Notatka.

parParametry

Opcjonalnie:

GRUPYBEZ - zmienia filtr grup na negację (wyłączenie)

SEP=... - separator notatek, domyślnie przejście do nowej linii

zwraca

Notatki - tekst

Opis

Funkcja zwraca wybrane notatki dotyczące danej tabeli/rekordu.


Przykłady

Notatki_Daj(2,KTH:ID_KTH,'','','UDO','','','FD(NOT:Data)&'' - ''&NOT:Notatka','GRUPYBEZ')
=> '01.01.2020 - Testowa notatka kontrahenta'

Zobacz również:

-