Msg_Pytanie
Wyswietl pytanie

Składnia

Msg_Pytanie(parTekst,parTytul,parPrzyciski,parDomyslny)

Parametry

parTekst

Treść informacji do wyświetlenia

parTytul

Tytuł okna dialogowego

parPrzyciski

Przyciski można określić w formie liczby reprezentującej binarnie obecność predefiniowanych przycisków, lub w formie fromString przycisków użytkownika.


Przyciski predefiniowane:

Należy podać sumę wartości przycisków, jakie mają znaleźć się na oknie:

Ok = 1, Tak = 2, Nie = 4, Porzuć = 8, Ponów = 16, Ignoruj = 32, Anuluj = 64, Pomoc = 128

Przykładowo Tak+Nie = 6


Przyciski użytkownika:

Należy podać fromString określający przyciski. Kolejne przyciski numerowane są liczbami naturalnymi od 1. Maksymalnie 8 przycisków.

Przykładowo 'Tak|Nie|Nie wiem'

W odpowiedzi może wystapić: Tak=1, Nie=2, Nie wiem=3

parDomyslny

Domyslna wartość lub numer przycisku

zwraca

Zwraca wartość/numer wybranego przycisku

Opis

Funkcja wyświetla okno dialogowe z komunikatem.


Przykłady

Msg_Pytanie('Czy kontynuować?','Przerwa',6,4)
=> '2'

Zobacz również:

-