Msg_Ostrzezenie
Wyswietl komunikat ostrzegawczy

Składnia

Msg_Ostrzezenie(parTekst,parTytul)

Parametry

parTekst

Treść informacji do wyświetlenia

parTytul

Tytuł okna dialogowego

zwraca

Pusty ciąg znaków

Opis

Funkcja wyświetla okno dialogowe z komunikatem.


Przykłady

Msg_Ostrzezenie('Nie odnaleziono rekordu.','Uwaga!')
=> ''

Zobacz również:

-