MPK_Funkcja
Obsługa wskaźników podziałowych wg zasobów

Składnia

MPK_Funkcja(parId,parCo)

Parametry

parId

Identyfikator wskaźnika podziałowego.

Wymagane dla opcji OPIS oraz WZOR.


Lista dostępnych wskaźników:

1 - Liczba osób

2 - Liczba zasobów

3 - Powierzchnia

4 - Powierzchnia użytkowa

5 - Powierzchnia ogrzewana

parCo

Akcja do wykonania:
LISTA - zwraca listę wskaźników podziałowych w formie fromString dla kontrolki ListBox

OPIS - zwraca nazwę wskaźnika

WZOR - zwraca wzór wskaźnika

WYBIERZ - wyświetla dialog wyboru wskaźnika i zwraca id wybranego

zwraca

Wynik zależny od parametrów

Opis

Funkcja służy do obsługi wskaźników podziałowych wg zasobów.


Przykłady

MPK_Funkcja(2,'WZOR')
=> '1'

Zobacz również:

-