KwotaWaluta
Kwota sformatowana wraz z walutą

Składnia

KwotaWaluta(parKwota,parParametry)

Parametry

parKwota

Kwota do sformatowania.

parParametry

ADMG - administracja, domyślnie bieżąca admg.

ROK - rok, domyślnie bieżący rok obrotowy.

CO=SLOWNIE - kwota słownie

zwraca

Sformatowana kwota

Opis

Funkcja zwraca sformatowaną kwotę wraz z symbolem waluty. Jeżeli CO=SLOWNIE, to kwota jest w formie słownej.


Przykłady

KwotaWaluta(123,45,'')
=> '123,45 PLN'

Zobacz również:

-