MeRoz_TypyMediow
Lista typów mediów z dokumentu (moduł Media)

Składnia

MeRoz_TypyMediow(parMER,parParametry)

Parametry

parMER

Identyfikator dokumentu mediowego.

parParametry

SEP - opcjonalny, separator wartości na liście

zwraca

Lista fromString typów mediów

Opis

Funkcja służy do wydobycia listy typów mediów z dokumentu rozliczeniowego na podstawie definicji w słowniku składników medialnych.


Przykłady

MeRoz_TypyMediow(MER:ID_MEROZ,'SEP=;')
=> 'ZW;CW'

Zobacz również:

-