LiczSaldo3
Zwraca saldo wymagane wybranych kont czynszowych

Składnia

LiczSaldo3(parIDKarty,parPO,parRok,parMc,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parPO

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parRok, parMc

Rok i miesiąc

parParametry

paramString:

RET=

- BOWN - BO po stronie WN

- BOMA - BO po stronie MA

- SALDOWN - saldo po stronie WN

- SALDOMA - saldo po stronie MA

- MULTI - po średniku BOWN, BOMA, Obroty poprzednie WN, Obroty poprzednie MA, Obroty WN, Obroty MA

- SALDO - saldo MA-WN

- IDCZDOK - jeżeli funkcja ma zwrócić fromString IDeków CZ:Dok

SLOWNIE - wynik sformatowany i z prefiksem niedopłata/nadpłata
DZIEN - data 'na dzień' lub n-ty dzień miesiąca

NAD - alternatywa dla ciągu "nadpłata"

ZAL - alternatywa dla ciągu "niedopłata"

zwraca

Wartość salda.

Opis

Funkcja zwraca saldo wybranych kont czynszowych.


Przykłady

LiczSaldo3Wymagane(KAR:ID_KART,'200-00,203-00',AKT:Rok,AKT:Mc,'RET=SALDO')
=> '-123456.78'

Zobacz również:

-