LiczSaldoAdmg
Saldo kart w zasobach obiektów administracji


Składnia

LiczSaldoAdmg(parIDAdmg,parPO,parRok,parMc,parParametry)

Parametry

parIDAdmg

Identyfikator administracji

parPO

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parRok, parMc

Rok i miesiąc

parParametry

paramString:

FILTR=... filtr zaawansowany

RET=

- SALDOWN - saldo po stronie WN

- SALDOMA - saldo po stronie MA

zwraca

Wartość salda.

Opis

Funkcja zwraca saldo czynszowe dla obiektów administracji sumując sald poszczególnych kart, uwzględnia stan na koniec wskazanego roku i miesiąca.


Przykłady

LiczSaldoAdmg(ADM:ID_ADMG,'P',AKT_ROK,AKT_MC, 'RET=SALDOWN')
=> '123456.78'

LiczSaldoAdmg(NIE:ID_ADMG,'P',AKT_ROK,AKT_MC, 'RET=SALDOMA')
=> '123456.78'

LiczSaldoAdmg(KAR:ID_ADMG,'204-01',AKT_ROK,AKT_MC,'FILTR=Zas:typ_zas=''Lokal mieszkalny'' ')
=> '123456.78'

LiczSaldoAdmg(OB:ID_ADMG,'204-01,204-865',AKT_ROK,AKT_MC,'')
=> '123456.78'

Zobacz również:

-