LiczObrotyWKL
Suma obrotów na koncie wkładowym (moduł Wkłady)

Składnia

LiczObrotyWKL(parWKLKarta,parKonto,parStrona,parRok,parMcOd,parMcDo)

Parametry

parWKLKarta

Identyfikator karty wkładowej

parKonto

Konto we wkładach

parStrona

Strona WN lub MA

lub

WN|MA albo MA|WN obie wartości dzielone pionową kreską

parRok

Rok księgowy

parMcOd, parMcDo

Przedział miesięcy od-do, 0-12

zwraca

Suma obrotów.

Opis

Funkcja zwraca sumę obrotów po wybranej stronie wybranego konta wkładów.


Przykłady

LiczObrotyWKL(WKK:ID_KART,'801-01','WN',2000,0,12)
=> '123.45'

Zobacz również:

-