LiczWnWKL
Suma obrotów na koncie wkładowym (moduł Wkłady)

Składnia

LiczWnWKL(parMc)

Parametry

parMc

Nr miesiąca

zwraca

Suma obrotów wraz z BO dla bieżącego konta wkładowego.

Opis

Funkcja zwraca sumę obrotów po stronie WN dla bieżącego konta wkładów.


Przykłady

LiczWnWKL(1)
=> '123.45'

Zobacz również:

-