LiczObroty2Wymagane
Zwraca obroty wybranych kont czynszowych z dokumentów z przedziału dat/terminu płatności

Składnia

LiczObroty2Wymagane(parIDKarty,parPO,parDataOd,parDataDo,parStrona,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parPO

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parDataOd,parDataDo

Zakres daty płatności od-do

parStrona

WN - obroty po stronie WN

MA - obroty po stronie MA

WM - obroty WN - MA

MW - obroty MA - WN

parParametry

Zarezerwowany

zwraca

Wartość obrotów.

Opis

Funkcja zwraca obroty wybranych kont czynszowych z dokumentów z przedziału dat płatności.


Przykłady

LiczObroty2Wymagane(KAR:ID_KART,'200-00,203-00',DATE(1,1,2000),DATE(12,31,2000),'WN')
=> '123456.78'

Zobacz również:

-