LiczObroty2
Zwraca obroty wybranych kont czynszowych

Składnia

LiczObroty2(parIDKarty,parPO,parRok,parMcOd,parMcDo,parStrona)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parPO

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parRok, parMcOd, parMcDo

Rok i miesiąc od-do

parStrona

WN - obroty po stronie WN

MA - obroty po stronie MA

WNFORMAT - obroty po stronie WN, sformatowane i z prefiksem nadpłata/niedopłata

MAFORMAT - obroty po stronie MA, sformatowane i z prefiksem nadpłata/niedopłata

WM - obroty WN - MA

MW - obroty MA - WN

WMFORMAT, MWFORMAT - analogicznie

zwraca

Wartość obrotów.

Opis

Funkcja zwraca obroty wybranych kont czynszowych.


Przykłady

LiczObroty2(KAR:ID_KART,'200-00,203-00',AKT:Rok,AKT:Mc,AKT:Mc,'WN')
=> '123456.78'

Zobacz również:

-