KAR_Podrzedne
Zwraca listę id kart podrzędnych do danej (moduł Czynsze)

Składnia

KAR_Podrzedne(parKAR,parFiltr,parParametry)

Parametry

parKAR

Identyfikator karty czynszowej.

parFiltr

Opcjonalny filtr kart

parParametry

Opcjonalne parametry:

BEZ - bez karty głównej

FEP - jeśli filtr odrzuca kartę, to nie sprawdzaj jej kart podrzędnych

zwraca

Lista kart podrzędnych w formie fromString (dzielone |)

Opis

Funkcja służy do generowania listy kart podrzędnych do danej.


Przykłady

KAR_Podrzedne(KAR:ID_KART,'','')
=> '1|2|3'

Zobacz również:

-