KAR_wZAS
Szuka aktywnej karty w zasobie (moduł Czynsze)

Składnia

KAR_wZAS(parZAS,parDataOd,parDataDo)

Parametry

parZAS

Identyfikator zasobu

parDataOd, parDataDo

Parametry opcjonalne.

Dodają sprawdzenie, czy karta jest aktywna od daty, do daty lub w okresie.

Gdy daty podano (przynajmniej jedna), karty nieaktywne w okresie są pomijane.

Gdy nie podano żadnej daty, sprawdzana jest aktywność na dzień GLO:DataAkt.

zwraca

0 jeśli nie znaleziono, Identyfikator karty jeśli znaleziono.

Opis

Funkcja szuka ostatniej aktywnej karty w zasobie na podobnej zasadzie, jak przegląd liczników w zasobach w module Media. W przypadku, gdy karta nie zostanie znaleziona, bufor kart czynszowych jest czyszczony. W przypadku, gdy karta jest znaleziona, rekord karty jest pobrany do bufora kart czynszowych.


Przykłady

KAR_wZAS(ZAS:ID_ZAS,DATE(1,1,2000),DATE(12,31,2000))
=> '123'

CHOOSE( KAR_wZAS(ZAS:ID_ZAS,'','')=0,'Brak karty',CLIP(KAR:Nazwa_kth) )
=> 'Jan Kowalski'

Zobacz również:

-