JPK - Generowanie plików        
JPKPlus / Menu / JPK/JPK ...


Aby przystąpić do generowania plików JPK należy w module JPKPlus użyć przycisk [Twórz JPK] lub wybrać z menu JPK odpowiednią opcję (JPK VAT, JPK FA...).


Wszystkie okna dialogowe generowania plików JPK obsługuje się w podobny sposób. Różnią się zestawem generowanych danych.

W pierwszym kroku należy określić administrację, dla której generowany będzie plik JPK oraz okres (data od i data do). W przypadku JPK WB dodatkowo wybieramy wyciąg bankowy, zaś okres ustalany jest automatycznie. W przypadku JPK MAG należy dodatkowo wybrać magazyn. Następnie wybrać [Zbierz Dane].


Ustawienia JPK


Program przejdzie przez proces najpierw gromadzenia danych, następnie generowania i automatycznej walidacji pliku JPK. W przypadku błędu (np. błędne dane w rejestrze zakupów/sprzedaży, nie otwarty miesiąc VAT, błąd w danych administracji) procedura generowania zostanie zatrzymana i, jeśli to możliwe, zostaną przedstawione wskazówki dalszego postępowania (np. wskazanie pola do uzupełnienia w danych administracji).

Po poprawnym przejściu procesu generowania na oknie tabele wypełnią się zebranymi danymi:


Podgląd wygenerowanych danych JPK


Na pierwszych od lewej strony zakładkach (w przypadku JPK VAT są to 1.Sprzedaż i 2.Zakup) umieszczono tabele zestawiające wszystkie dane zebrane do serii zapisywanych w pliku XML. Kolumny nazwane są tak samo, jak pola pliku JPK. Pod tabelą widnieje podsumowanie odpowiadające strukturze kontrolnej JPK (pola sum kontrolnych).

Na kolejnej zakładce umieszczono podsumowania. Są te informacje zbiorcze o zebranych danych, które nie są przesyłane w pliku JPK, ale mają za zadanie wspomóc operatora w kontroli poprawności wysyłanych danych.

Przedostatnia zakładka zawiera podgląd wygenerowanego pliku XML.

Ostatnia zakładka zawiera zawartość logu walidacji – wykrywa błędy, których nie był w stanie zweryfikować szablon generujący dokument. Jeżeli zakładka ma czerwony tytuł, oznacza to, że wykryto błędy w utworzonym pliku XML. W takim przypadku należy przeanalizować otrzymane komunikaty, odpowiednio poprawić dane źródłowe (np. dokumenty w rejestrze) i podjąć kolejną próbę.

Jeżeli generowanie przebiegło pomyślnie i plik JPK nie zawiera błędów, należy go zarejestrować w ewidencji wewnętrznej systemu ADA – przycisk [Zapisz JPK].


Przycisk ZapiszNa formularzu wszystkie pola są domyślnie wypełnione. Operator może dodać własną nazwę i opis/uwagi dotyczące wygenerowanego wpisu:


Formularz ewidencji JPK


Następnie należy zaakceptować zapis przyciskiem [Zapisz].


---