JPK - Przegląd danych
JPKPlus / Menu / JPK/JPK - przegląd


Na oknie menu opcji JPK należy wybrać [Przegląd ewidencji JPK]:


Menu JPK - przeglądanie ewidencji


Okno przeglądu ewidencji:


Okno przeglądu ewidencji JPK


1. Lista dostępnych typów JPK. Wybór na liście pozwala filtrować dokumenty na przeglądzie (4) wg typów.

2. Lista operatorów. Wybór na liście pozwala filtrować dokumenty na przeglądzie (4) wg operatora, który wygenerował dany plik.

3. Okres utworzenia dokumentu – filtr, który pozwala określić przedział dat powstania i wprowadzenia do ewidencji pliku JPK.

4. Przegląd zewidencjonowanych plików JPK.

5. Sekcja pliku JPK XML.

W okienku tekstowym wyświetlana jest lokalizacja wybranego pliku JPK na dysku.

[Eksploruj] – otwiera folder, gdzie przechowywany jest plik JPK wraz z plikami uzupełniającymi;

[Zapisz jako…] – pozwala zapisać dany plik JPK pod zadaną nazwą we wskazanym folderze.

6. Przyciski ewidencyjne:

[Info] – wyświetla formularz ewidencji;

[Popraw] – formularz ewidencji w trybie edycji – zmieniać można wyświetlaną nazwę oraz opis;

[Usuń] – usuwa wybrany plik JPK z ewidencji.

7. Opcje analizy i wysyłania:

[Otwórz] – otwiera plik JPK w domyślnej, systemowej przeglądarce plików XML;

[Walidacja] – otwiera plik walidacji danego pliku JPK, o ile plik istnieje;

[Analiza] – pozwala przeprowadzić ponowną analizę porównawczą danych źródłowych i wygenerowanego pliku JPK;

[Wyślij] – uruchamia procedurę wysyłania pliku JPK na bramkę ministerstwa.


Wysyłanie pliku JPK na bramkę ministerstwa realizuje się z poziomu przeglądu ewidencji plików JPK. Procedurę uruchamia się przyciskiem [Wyślij].

W bieżącej wersji systemu ADA wysyłanie realizowane jest za pośrednictwem aplikacji zewnętrznej. System ADA współpracuje z oprogramowaniem „KlientJPK” oraz "proCertum SmartSign". Szczegółowy opis instalacji oraz konfiguracji aplikacji towarzyszących wykracza poza ramy kompetencyjne niniejszego dokumentu.


---