FuncIlosc_RozliczenieZasob
Funkcja zwraca sumę wartości wybranego pola rozliczeniowego (moduł Media)

Składnia

FuncIlosc_RozliczenieZasob(parPole,parZas,parMS,parDataOd,parDataDo,parFiltrMERP)

Parametry

parPole

Pole lub wyrażenie do ewaluowania dla każdej pozycji rozliczeniowej

parZas

Identyfikator zasobu

parMS

Identyfikator składnika

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parFiltrMERP

Filtr zaawansowany pozycji rozliczeń medialnych

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca sumę wartości wybranego pola rozliczeniowego w zadanym okresie z pozycji rozliczeń medialnych dotyczących wskazanego zasobu i składnika. Filtr dotyczy pozycji rozliczeń, nagłówków oraz składników medialnych. W przypadku, gdy dana pozycja rozliczenia wybiega zakresem poza określony przedział dat, wyznaczona wartość jest skalowana proporcjonalnie do okresu, jaki zawiera się w zadanym przedziale dat.


Przykłady

FuncIlosc_RozliczenieZasob('MERP:Ilosc',ZAS:ID_ZAS,MS:ID_MSKLADNIK,DATA(1,1,2016),DATA(1,31,2016),'')
=> 123.4567

Zobacz również:

-