FiltrujKontoWgGrupy
Sprawdza, czy zadane konto należy do zadanej grupy (moduł FK)

Składnia

FiltrujKontoWgGrupy(parKonto,ParGrupa)

Parametry

parKonto

Konto FK

parGrupa

Nazwa grupy kont

zwraca

0 - nie należy, 1 - należy.

Opis

Funkcja służy do sprawdzania, czy zadane konto należy do zadanej grupy.


Przykłady

FiltrujKontoWgGrupy('20400','Czynszowe')
=> '1'

Zobacz również:

-